สิงหาคม 4, 2010

ขอเชิญลงนามถวายพระพร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2553  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ โดยพร้อมเพรียงกัน
Advertisements